Podnoszę główkę


mama zapisała w moim pamiętniku, że od 18 września podnoszenie główki nie sprawia mi już trudności...a że mi się nie chce to inna sprawa...